อาหารเสริมสุขภาพจาก สารสกัดสมุนไพรบรรจุแคปซูลนิ่ม

 

อาหารเสริมสุขภาพสารสกัดสมุนไพรบรรจุแคปซูลนิ่ม

ระบบนำส่งยาอิมัลชันชนิดเกิดเอง (Self-emulsifying drug delivery system; SEDDS) เป็นระบบนำส่งสารสำคัญที่มีความสามารถในการละลายน้ำต่ำ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการนำส่งสารออกฤทธิ์ที่มีค่าการละลายน้ำต่ำที่ให้โดยการรับประทาน เพื่อให้ถูกดูดซึมผ่านกลไกของการย่อยและการดูดซึมของไขมันในร่างกาย ส่งผลให้มี         ชีวประสิทธิผลดีขึ้น โดยสารออกฤทธิ์ที่ละลำยน้ำยากจะถูกเตรียมให้อยู่ในวัฏภาคน้ำมันและสารลดแรงตึง เมื่อนำ SEDDS มากระจายในน้ำพบว่ำสามารถเกิดเป็นอิมัลชันได้อย่ำงรวดเร็ว มีขนาดของหยดอิมัลชันเล็กกว่า 300 นำโนเมตร มีการกระจายขนาดแคบ (Polydispersity Index < 0.3)

จากงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพ จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (BIOACTIVE COMPOUNDS) ที่ได้จากการสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรต่างๆ ได้แก่ สารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดพริกไทยดำ น้ำมันงาดำ สารสกัดถั่งเช่า น้ำมันมะพร้าว น้ำมันฟักข้าว น้ำมันงาขี้ม้อน สารสกัดมะขามป้อม น้ำมันดอกคำฝอย สารสกัดส้มสัทซึมะ และ โคเอนไซม์ คิว10 ในรูปแบบของแคปซูลนิ่มพร้อมบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านการดูดซึมและการนำส่งสารสำคัญผ่านทางระบบทางเดินอาหาร