สังเกตความเสื่อมถอยในร่างกาย

 

ในร่างกายมนุษย์ ก่อนจะเกิดการเสื่อมสภาพ เจ็บป่วย เราดูแลอย่างไรบ้าง มาตรวจสอบกันดูครับ

การนอนหลับ

ในแต่ละวัน การนอนหลับ คือช่วงการพักผ่อนที่มีผลตรงต่อการฟื้นฟูร่างกาย   ถ้าร่างกายทุกส่วนได้หยุดพักอย่างดี เกิดกระบวนการทำงานซ่อมแซมตัวเอง การเข้านอน ช่วงหัวค่ำไม่เกินเวลาที่ร่างกายควรได้พักตามหลักนาฬิกาชีวิต หลับลึกเพียงพอต่อเนื่องแบบมีคุณภาพจึงสำคัญมาก ต่อการลดระดับเสื่อมถอย ลดการเกิดโรค สร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกระบบของร่างกาย

 

สายตา การมองเห็น

ด่านแรกๆของการรับรู้ เมื่อเราตื่นขึ้น ถ้าเราถนอม บำรุงดวงตา ให้มีคุณภาพ ไม่เกิดโรคจนเสื่อมสภาพมืดบอด เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการอย่างแน่นอน แต่สิ่งสำคัญที่จะดูแลดวงตา การมองเห็น คือต้องดูแลสุขภาพรวมก่อน แล้วจึงเป็นผลต่อเนื่อง ให้อวัยวะต่างๆ รวมถึงสมอง และระบบประสาทสัมผัสต่างๆ มีสุขภาพดีตาม

 

ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก

ความมหัศจรรย์ในร่างกายมนุษย์ เมื่อศึกษาเชิงลึกทำให้เราเห็นการทำงานที่สลับซับซ้อนความสมบูรณ์ของกระดูกเป็นผลมาจากเซลล์ในร่างกาย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น เช่น อาการปวดเข่า ความอ่อนแอของเนื้อเยื่อกระดูก เล็บ ฟัน สัมพันธ์กันทั้งหมด มักจะปรากฏให้เห็นในตลอดชีวิตของทุกคน ถ้าเราเข้าใจสาเหตุและดูแลอย่างถูกต้องก็จะสามารถลดอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วได้อย่างทันท่วงที

 

ระบบน้ำเหลือง เลือด

ลำธารเล็ก ที่ไหลหล่อเลี้ยงในทุกๆ ส่วนของร่างกายระบบการหมุนเวียนของเลือดนี้มีผลกระทบโดยตรง กับการเจ็บป่วยไม่สบาย ถ้าเลือดของเรามีความเป็นพิษ หรือ ออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือ ข้นหนืด ทั้งหมดนี้คือหลักของการหมุนเวียนพลังงานในร่างกาย ถ้าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนไหนไม่เพียงพอ อวัยวะส่วนนั้นก็จะเหมือนถูกทำลาย เราจะเห็นว่าร่างกายของมนุษย์มีความมหัศจรรย์ซับซ้อนมาก ทุกอย่างทำงานประสานเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ปัจจัยทางด้านอากาศที่ดี อาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย อารมณ์ที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ มีผลต่อระบบน้ำเหลือง และเลือด ของเราอย่างแน่นอน

 

ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อ

ผิวหนังเป็นเครื่องวัดสุขภาพภายในร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่ง แน่นอนทุกคนต้องการผวพรรณดี มีน้ำมีนวล การบำรุงสุขภาพภายในเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลออกมาที่ผิวพรรณของเรามากกว่าการใช้เครื่องสำอางประทินผิว

เมื่อเกิดการบาดเจ็บที่ผิวหรือแผล ความสามารถในการรักษา เช่น แผลหายเร็วแห้งสนิทเหมือนไม่เคยเกิดแผลมาก่อน ติดเชื้อยาก และ แก้ไขอาการอักเสบได้เร็วความแข็งแรงในการต่อต้านเชื้อโรคเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ความสวยงามเป็นของแถม ถ้าบำรุงอย่างถูกวิธี

 

การขับถ่ายของเสีย

ระบบร่างกายที่ทำงานปกติช่วงกลางวัน กลางคืน....ช่วงเวลาบ่ายๆร่างกายจะขับของเสียส่วนมากในรูปน้ำ ของเหลว เป็นผลจากการทาน อาหารเช้า อาหารกลางวัน การจิบน้ำอุณหภูมิปกติหรือค่อนข้างอุ่น จะส่งผลดีต่อ cell ร่างกาย และการระบายของเสียในช่วงกลางวัน

จากอาหารที่ทานเข้ามาเปลี่ยนรูป แปลงเป็นพลังงาน ของเสียทยอยเคลื่อนลงตามระบบการย่อย สารอาหารถูกดูดซึมเปลี่ยนรูปไปตามเลือด อวัยวะต่างๆ จากการนอนที่ดี ตอนกลางคืน เมื่อเราตื่นเช้า เป็นช่วงที่เหมาะกับการออกกำลัง ให้เกิดการขยับตัวของลำไส้ เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเสียออกจากร่างกาย

วน loop ซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ การที่ทำความเข้าใจระบบย่อยจนถึงการระบายของเสีย การเจริญเติบโต การทำงานในร่างกาย ทำให้เราดูแลสุขภาพแบบละเอียด ในแต่ช่วงชีวิตได้อย่างชัดเจนขึ้น

ท่านผู้อ่าน พอมองเห็นได้ว่าภาพรวมการรักษาสุขภาพ ค่อนข้างขัดแย้งกับวิถีชีวิตคนเมือง แทนที่ช่วงหัวค่ำเตรียมเข้านอน สะสมพลังงานให้มีเรี่ยวแรงในวันใหม่ แต่ทำไม่ได้ ต้องผจญกับเวลาที่ผิด อากาศพิษ ฝุ่น ความเครียด รีบเร่งแข่งขัน อาหารที่ไม่เหมาะสม...ทำให้เราป่วย ตับ ไต...ทำงานหนัก เลือดข้น หนืด หัวใจต้องทำงานเกินขีดปกติ อวัยวะป่วยซ้ำซาก ไม่มีโอกาสฟื้นฟู จนเกิดภาวะเสื่อมถอย