วิธีการสั่งซื้อสินค้า


การสั่งซื้อสินค้าและแจ้งชำระเงิน

สามารถสั่งซื้อได้หลายวิธี1. สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ 
และแจ้งการชำระเงิน


2. สั่งซื้อสินค้าช่องทางอื่นๆ
สามารถสั่งซื้อได้จากช่องทางดังนี้
วิธีการชำระเงิน

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยระบบสั่งซื้อของเว็บไซต์
2. ชำระผ่านการโอนเงินแจ้งชำระเงิน


การจัดส่งสินค้า


จัดส่งสินค้าทุกวัน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 14.00 น.

วันหยุดวันอาทิตย์

** หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินเงินจากท่านแล้ว ทีมงาน  จะทำการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งภายในวันนั้นๆ **

(ทั้งนี้ก่อนเวลา 16.00 น. ของ Kerry ถ้าหลังจาก 16.00 น. จะทำการจัดส่งในวันถัดไป)
ระยะเวลาได้รับสินค้า 2-3 วัน