ขั้นตอนการบรรจุ SeGro Sesamin NaNo

 

ผลิตภัณฑ์ ส่งตรงจากโรงงาน ที่ได้มาตรฐานบำรุง ฟื้นฟูร่างกาย
ให้แข็งแรง


ผลิตด้วย
Nano Technology


อาหารแปรรูป
ปลอดภัย


ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากธรรมชาติ

 ผลิตภัณฑ์ที่กำลัง
ออกแบบและพัฒนา
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สั่งซื้อ สอบถามข้อมูล ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
  ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาปรับปรุง
 


อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขความเสื่อมสภาพในร่างกาย เป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกจากอาหารที่บริโภคประจำวัน บริษัทรวบรวมประสบการณ์จากผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้วิจัยพัฒนา ตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบ จนถึงเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ แบบที่ไม่ทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย แต่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปใช้บรรเทาอาการจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือผลจากการใช้ยาเคมี


  Manufacturing มาตรฐานการผลิต
 


ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบในการผลิต ได้รับมาตรฐาน (GMP) (HACCP) (HALAL) ได้ถูกตรวจสอบทุกขั้นตอน ให้ความมั่นใจในคุณภาพ ในกระบวนการผลิตอย่างเต็มที่ รวมถึงได้มีการจดสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีในการผลิต จึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐาน 


ได้รับมาตรฐานดังนี้

บทความสุขภาพ