สารอาหารในงา

พืชตัวน้อยนี้มีขุมพลังสารอาหาร ที่จะให้อรรถประโยชน์ต่อร่างกาย การนำมาบริโภคอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการแต่ละคนมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างชัดเจน

โดยทั่วไปการแปรรูปงาเพื่อการบริโภค มีหลากหลาย ผสมกับอาหาร คาว หวาน สลัด ตั้งข้อสังเหตุ แต่ละประเทศที่บริโภคงามีการบริโภคในจำนวนมาก