มาตรฐานการผลิต สำคัญแค่ไหนต่อผู้ซื้อ

 

การสร้างการผลิต...ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ต้องใช้มาตฐานจากหน่วยงานกลางมาตรวจสอบคุณภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวด ต่อความปลอดภัยในการบริโภคสินค้า

แม้จะแจ้งว่าที่ผลิตปลอดสารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง...แต่การตรวจก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างละเอียด..ควบคุมขั้นตอนรวมได้

โดยมีช่วงเวลา การตรวจสอบดังนี้

1.ตรวจสอบวัตถุดิบ ทุกอย่างที่จะนำมาผลิต ก่อนเข้า line การผลิต สุ่มตรวจการปนเปื้อนและสารออกฤทธิ์ ตามจุดประสงค์การผลิตนั้นๆ วัตถุดิบต้องมี COA (Certificate of Analysis) คือ ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุประกอบเสมอ ทำให้รู้ที่ไปที่มา ประสิทธิภาพที่จะได้เมื่อผลิตจบแล้ว

2.ตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต GMP HACCP HALAL ตัวอย่างระบบตรวจสอบเหล่านี้คือ ผู้แทนผู้บริโภค เข้ามาตรวจสอบทุกอย่าง...โรงงานโดยมากมักหลีกเลี่ยงเพราะมี ค่าใช้จ่ายสูง ต้องปรับเปลี่ยน คนทำงาน สถานที่ ความสะอาดทุกขั้นตอน ระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมอยู่ตลอด แม้กระทั่งการจัดเก็บ อุณหภูมิ ความชื้น การรายงานผล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุก lot การผลิต

3.ตรวจสอบ เมื่อผลิตเสร็จแล้ว มีเชื้อโรคมีสารแปลกปลอมไหม สารออกฤทธิ์ได้ผลตามจุดประสงค์การผลิตไหม ก่อนส่งถึงมือลูกค้า ผู้บริโภค

ที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ชัดว่า มีต้นทุน ค่าใช้จ่าย กว่าจะตรวจสอบแต่ละครั้งต้องแบ่งส่วนที่ผลิต ออกไปตรวจสอบ ต้นทุนจึงเพิ่มขึ้น ถ้าไม่ได้มาตรฐานต้องทิ้ง ทำลาย ไม่นำไปผลิต ต้องเพิ่มขั้นตอนที่มีคุณภาพในโรงงาน เพิ่มคนงานที่มีความรู้ฝึกทักษะ อบรม ตรวจสอบโดยหน่วยงาน ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้การผลิตที่ดีที่สุด

เทคโนโลยีการผลิตอาหารและยา ก้าวหน้าไปมาก ใช้ในการพัฒนา วิเคราะห์ จากการแก้ไข ศึกษา เก็บข้อมูล ถ้าให้เลือก ผู้บริโภคควรเลือกสิ่งที่ดีเพื่อนำมาบริโภค

เป็นทั้งประโยขน์โดยตรง และผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคเอง เงินที่จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอาหารเสริมมาบริโภค ถ้าไม่มีคุณภาพหรือลักไก่ในการผลิต แทนที่จะได้อาหารมาเสริมสุขภาพ กลับจะได้ อาหารที่มาทำลายแทน ระยะเวลาผลจากการทานจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ โปรดตระหนักในคุณภาพ การผลิตเป็นสำคัญ