ผลิตภัณฑ์ AbsorB12 คืออะไร แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาดอย่างไร?

ในปัจจุบัน ผู้คนในทุกช่วงอายุได้หันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเกิดโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงการที่หลายๆ ประเทศมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายและดูแลรักษาสุขภาพด้วยการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ทั้งในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic health) เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับโรคอุบัติใหม่ และปัญหาสุขภาพ (New and emerging health concerns) การผสมผสานกับอาหาร และเครื่องดื่ม (Food and drink) และการผสมผสานกับความสวยความงาม (Beauty benefit) เป็นต้น สำหรับรูปแบบอาหารเสริม และวิตามินที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับผู้บริโภคก็คือ เม็ดแคปซูล (Capsule) โดยหนึ่งในรูปแบบที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกันก็คือแบบซอฟท์เจลแคปซูล (Softgel capsule) ซึ่งเป็นแคปซูลบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ในรูปแบบของเหลวที่เป็นน้ำมันสกัดหรือสารต่างๆ ที่ละลายน้ำมันได้ โดยปกติแล้วจะเป็นน้ำมันชนิดเดียวหรือผสมกัน 2-3 ชนิดเท่านั้น โดยสารต่างๆ ที่อยู่ในซอฟท์เจลแคปซูลนั้น จะมีความคงตัว สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน


สำหรับผลิตภัณฑ์ AbsorB12 นั้น ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในรูปแบบซอฟท์เจลแคปซูลเช่นกัน แต่จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ AbsorB12 ของเรา คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยสารสกัดต่างๆ ที่มีสรรพคุณที่โดดเด่นแตกต่างกันมากถึง 12 ชนิด ได้แก่ น้ำมันงาม้อน น้ำมันงาดำ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันฟักข้าว โคเอนไซม์คิวเทน สารสกัดมะขามป้อม สารสกัดงาดำ สารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดพริกไทยดำ สารสกัดถั่งเช่า และสารสกัดส้มสัทสึมะ ซึ่งสารสกัดเหล่านี้ มีสมบัติที่แตกต่างกัน บางชนิดเป็นน้ำมัน บางชนิดสามารถละลายน้ำมันได้ บางชนิดไม่สามารถละลายน้ำมันได้ จึงเป็นความท้าทายสำหรับทีมวิจัยของบริษัท อยู่ นาน นาน จำกัด ที่ได้พัฒนากระบวนการเตรียมสารสกัดทั้ง 12 ชนิดนี้ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้สามารถนำสารสกัดเหล่านี้มาอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟท์เจลแคปซูลพร้อมรับประทานในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างสุขภาพของผู้บริโภค และนอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีแบบเฉพาะเจาะจงของทีมวิจัยเรา ยังสามารถช่วยเพิ่มค่าชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ทำให้สารเหล่านี้ถูกร่างกายดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยข้อมูลฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ AbsorB12

 

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมวิจัย บริษัท อยู่ นาน นาน จำกัด

เอกสารอ้างอิง


- Akhtar, M.S., Ramzan, A., Ali, A., Ahmad, M., 2011. Effect of Amla fruit (Emblica officinalis Gaertn.) on blood glucose and lipid profile of normal subjects and type 2 diabetic patients. Int. J. Food Sci. Nutr. 62, 609–616.

- Aswar, U., Shintre, S., Chepurwar, S., Aswar, M., 2015. Antiallergic effect of piperine on ovalbumin-induced allergic rhinitis in mice. Pharm. Biol. 53, 1358–1366.

- Baliga, M.S., Dsouza, J.J., 2011. Amla (Emblica officinalis Gaertn), a wonder berry in the treatment and prevention of cancer. Eur. J. Cancer Prev. 20.

- Bang, J.S., Oh, D.H., Choi, H.M., Sur, B.-J., Lim, S.-J., Kim, J.Y., Yang, H.-I., Yoo, M.C., Hahm, D.-H., Kim, K.S., 2009. Anti-inflammatory and antiarthritic effects of piperine in human interleukin 1β-stimulated fibroblast-like synoviocytes and in rat arthritis models. Arthritis Res. Ther. 11, R49. 

- Banji, D., Pinnapureddy, J., Banji, O.J.F., Saidulu, A., Hayath, M.S., 2011. Synergistic activity of curcumin with methotrexate in ameliorating Freund’s Complete Adjuvant induced arthritis with reduced hepatotoxicity in experimental animals. Eur. J. Pharmacol. 668, 293–298. 

- BrahmaNaidu, P., Nemani, H., Meriga, B., Mehar, S.K., Potana, S., Ramgopalrao, S., 2014. Mitigating efficacy of piperine in the physiological derangements of high fat diet induced obesity in Sprague Dawley rats. Chem. Biol. Interact. 221, 42–51.

- Brown, M.J., Ferruzzi, M.G., Nguyen, M.L., Cooper, D.A., Eldridge, A.L., Schwartz, S.J., White, W.S., 2004. Carotenoid bioavailability is higher from salads ingested with full-fat than with fat-reduced salad dressings as measured with electrochemical detection123. Am. J. Clin. Nutr. 80, 396–403.

- Chinwong, S., Chinwong, D., Mangklabruks, A., 2017. Daily Consumption of Virgin Coconut Oil Increases High-Density Lipoprotein Cholesterol Levels in Healthy Volunteers: A Randomized Crossover Trial. Evidence-Based Complement. Altern. Med. 2017, 7251562.

- Claramunt, R.M., Bouissane, L., Cabildo, M.P., Cornago, M.P., Elguero, J., Radziwon, A., Medina, C., 2009. Synthesis and biological evaluation of curcuminoid pyrazoles as new therapeutic agents in inflammatory bowel disease: Effect on matrix metalloproteinases. Bioorg. Med. Chem. 17, 1290–1296.

- Coulman, K.D., Liu, Z., Hum, W.Q., Michaelides, J., Thompson, L.U., 2005. Whole Sesame Seed Is as Rich a Source of Mammalian Lignan Precursors as Whole Flaxseed. Nutr. Cancer 52, 156–165.

- Coussens, L.M., Werb, Z., 2002. Inflammation and cancer. Nature 420, 860–867.

- Dang, G.K., Parekar, R.R., Kamat, S.K., Scindia, A.M., Rege, N.N., 2011. Antiinflammatory activity of Phyllanthus emblica, Plumbago zeylanica and Cyperus rotundus in acute models of inflammation. Phyther. Res. 25, 904–908. 

- De, Alok, De, Archana, Papasian, C., Hentges, S., Banerjee, S., Haque, I., Banerjee, S.K., 2013. Emblica officinalis Extract Induces Autophagy and Inhibits Human Ovarian Cancer Cell Proliferation, Angiogenesis, Growth of Mouse Xenograft Tumors. PLoS One 8, e72748.

- Do, T.V.T., Fan, L., Suhartini, W., Girmatsion, M., 2019. Gac (Momordica cochinchinensis Spreng) fruit: A functional food and medicinal resource. J. Funct. Foods 62, 103512.

- Dudhatra, G.B., Mody, S.K., Awale, M.M., Patel, H.B., Modi, C.M., Kumar, A., Kamani, D.R., Chauhan, B.N., 2012. A Comprehensive Review on Pharmacotherapeutics of Herbal Bioenhancers. Sci. World J. 2012, 637953. 

- El-Sayed, N.M., Ismail, K.A., Ahmed, S.A.-E.-G., Hetta, M.H., 2012. In vitro amoebicidal activity of ethanol extracts of Arachis hypogaea L., Curcuma longa L. and Pancratium maritimum L. on Acanthamoeba castellanii cysts. Parasitol. Res. 110, 1985–1992. 

- Elshemy, M.A., 2018. Antidiabetic and Anti-hyperlipidemic Effects of Virgin Coconut Oil in Rats. Egypt. J. Vet. Sci. 49, 111–117. 

- Farough, S., Karaa, A., Walker, M.A., Slate, N., Dasu, T., Verbsky, J., Fusunyan, R., Canapari, C., Kinane, T.B., Van Cleave, J., Sweetser, D.A., Sims, K.B., Walter, J.E., 2014. Coenzyme Q10 and immunity: A case report and new implications for treatment of recurrent infections in metabolic diseases. Clin. Immunol. 155, 209–212.

- Folkers, K., Hanioka, T., Xia, L.-J., McRee, J.T., Langsjoen, P., 1991. Coenzyme Q10 increases T4/T8 ratios of lymphocytes in ordinary subjects and relevance to patients having the aids related complex. Biochem. Biophys. Res. Commun. 176, 786–791. 

- German, J.B., Dillard, C.J., 2004. Saturated fats: what dietary intake?123. Am. J. Clin. Nutr. 80, 550–559. 

- Ghani, N.A.A., Channip, A.-A., Chok Hwee Hwa, P., Ja’afar, F., Yasin, H.M., Usman, A., 2018. Physicochemical properties, antioxidant capacities, and metal contents of virgin coconut oil produced by wet and dry processes. Food Sci. Nutr. 6, 1298–1306. 

- Han, H.-K., 2011. The effects of black pepper on the intestinal absorption and hepatic metabolism of drugs. Expert Opin. Drug Metab. Toxicol. 7, 721–729.

- Haq, I.-U., Imran, M., Nadeem, M., Tufail, T., Gondal, T.A., Mubarak, M.S., 2021. Piperine: A review of its biological effects. Phyther. Res. 35, 680–700. 

- Hirata, F., Fujita, K., Ishikura, Y., Hosoda, K., Ishikawa, T., Nakamura, H., 1996. Hypocholesterolemic effect of sesame lignan in humans. Atherosclerosis 122, 135–136. 

- Hsu, D.-Z., Su, S.-B., Chien, S.-P., Chiang, P.-J., Li, Y.-H., Lo, Y.-J., Liu, M.-Y., 2005. Effect of sesame oil on oxidative-stress-associated renal injury in endotoxemic rats: Involvement of nitric oxide and proinflammatory cytokines. Shock 24.

- Intahphuak, S., Khonsung, P., Panthong, A., 2010. Anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic activities of virgin coconut oil. Pharm. Biol. 48, 151–157.

- JI, W.-W., LI, R.-P., LI, M., WANG, S.-Y., ZHANG, X., NIU, X.-X., LI, W., YAN, L., WANG, Y., FU, Q., MA, S.-P., 2014. Antidepressant-like effect of essential oil of Perilla frutescens in a chronic, unpredictable, mild stress-induced depression model mice. Chin. J. Nat. Med. 12, 753–759.

- Kha, T.C., Nguyen, M.H., Roach, P.D., 2010. Effects of spray drying conditions on the physicochemical and antioxidant properties of the Gac (Momordica cochinchinensis) fruit aril powder. J. Food Eng. 98, 385–392. 

- Khoramnia, A., Ebrahimpour, A., Ghanbari, R., Ajdari, Z., Lai, O.-M., 2013. Improvement of Medium Chain Fatty Acid Content and Antimicrobial Activity of Coconut Oil via Solid-State Fermentation Using a Malaysian Geotrichum candidum. Biomed Res. Int. 2013, 954542.

- Kim, D.-S., Lim, S.-B., 2020. Extraction of flavanones from immature Citrus unshiu pomace: process optimization and antioxidant evaluation. Sci. Rep. 10, 19950. 

- Kim, S.-H., Lee, Y.-C., 2009. Piperine inhibits eosinophil infiltration and airway hyperresponsiveness by suppressing T cell activity and Th2 cytokine production in the ovalbumin-induced asthma model. J. Pharm. Pharmacol. 61, 353–359. 

- Lee, C.-C., Chen, P.-R., Lin, S., Tsai, S.-C., Wang, B.-W., Chen, W.-W., Tsai, C.E., Shyu, K.-G., 2004. Sesamin induces nitric oxide and decreases endothelin-1 production in HUVECs: possible implications for its antihypertensive effect. J. Hypertens. 22.

- Lee, J.H., Park, K.H., Lee, M.-H., Kim, H.-T., Seo, W.D., Kim, J.Y., Baek, I.-Y., Jang, D.S., Ha, T.J., 2013. Identification, characterisation, and quantification of phenolic compounds in the antioxidant activity-containing fraction from the seeds of Korean perilla (Perilla frutescens) cultivars. Food Chem. 136, 843–852.

- Lee, Y.-M., Choi, J.-H., Min, W.-K., Han, J.-K., Oh, J.-W., 2018. Induction of functional erythropoietin and erythropoietin receptor gene expression by gamma-aminobutyric acid and piperine in kidney epithelial cells. Life Sci. 215, 207–215.

- Liu, Z., Saarinen, N.M., Thompson, L.U., 2006. Sesamin Is One of the Major Precursors of Mammalian Lignans in Sesame Seed (Sesamum indicum) as Observed In Vitro and in Rats1,2. J. Nutr. 136, 906–912.

- Ma, Y.-Q., Ye, X.-Q., Fang, Z.-X., Chen, J.-C., Xu, G.-H., Liu, D.-H., 2008. Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Extracts from Ultrasonic Treatment of Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.) Peels. J. Agric. Food Chem. 56, 5682–5690.

- Mansouri, K., Rasoulpoor, Shna, Daneshkhah, A., Abolfathi, S., Salari, N., Mohammadi, M., Rasoulpoor, Shabnam, Shabani, S., 2020. Clinical effects of curcumin in enhancing cancer therapy: A systematic review. BMC Cancer 20, 791.

- Marina, A.M., Che man, Y.B., Nazimah, S.A.H., Amin, I., 2009. Antioxidant capacity and phenolic acids of virgin coconut oil. Int. J. Food Sci. Nutr. 60, 114–123. 

- Meghwal, M., Goswami, T.K., 2013. Piper nigrum and Piperine: An Update. Phyther. Res. 27, 1121–1130. 

- Muthuraman, A., Sood, S., Singla, S.K., 2011. The antiinflammatory potential of phenolic compounds from Emblica officinalis L. in rat. Inflammopharmacology 19, 327–334. 

- Naik, S.R., Thakare, V.N., Patil, S.R., 2011. Protective effect of curcumin on experimentally induced inflammation, hepatotoxicity and cardiotoxicity in rats: Evidence of its antioxidant property. Exp. Toxicol. Pathol. 63, 419–431. 

- Nakano, D., Kurumazuka, D., Nagai, Y., Nishiyama, A., Kiso, Y., Matsumura, Y., 2008. DIETARY SESAMIN SUPPRESSES AORTIC NADPH OXIDASE IN DOCA SALT HYPERTENSIVE RATS. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 35, 324–326. 

- Nakazawa, T., Yasuda, T., Ueda, J., Ohsawa, K., 2003. Antidepressant-Like Effects of Apigenin and 2,4,5-Trimethoxycinnamic Acid from Perilla frutescens in the Forced Swimming Test. Biol. Pharm. Bull. 26, 474–480.

- Nonaka, M., Yamashita, K., Iizuka, Y., Namiki, M., Sugano, M., 1997. Effects of Dietary Sesaminol and Sesamin on Eicosanoid Production and Immunoglobulin Level in Rats Given Ethanol. Biosci. Biotechnol. Biochem. 61, 836–839. 

- Ogbolu, D.O., Oni, A.A., Daini, O.A., Oloko, A.P., 2007. In Vitro Antimicrobial Properties of Coconut Oil on Candida Species in Ibadan, Nigeria. J. Med. Food 10, 384–387. 

- Ou, J.-L., Mizushina, Y., Wang, S.-Y., Chuang, D.-Y., Nadar, M., Hsu, W.-L., 2013. Structure–activity relationship analysis of curcumin analogues on anti-influenza virus activity. FEBS J. 280, 5829–5840. 

- Peñalvo, J.L., Heinonen, S.-M., Aura, A.-M., Adlercreutz, H., 2005. Dietary Sesamin Is Converted to Enterolactone in Humans1. J. Nutr. 135, 1056–1062. 

- Ramsewak, R.S., DeWitt, D.L., Nair, M.G., 2000. Cytotoxicity, antioxidant and anti-inflammatory activities of Curcumins I–III from Curcuma longa. Phytomedicine 7, 303–308. 

- Sabu, M.C., Kuttan, R., 2002. Anti-diabetic activity of medicinal plants and its relationship with their antioxidant property. J. Ethnopharmacol. 81, 155–160. 

- Salem, N., Msaada, K., Elkahoui, S., Mangano, G., Azaeiz, S., Ben Slimen, I., Kefi, S., Pintore, G., Limam, F., Marzouk, B., 2014. Evaluation of Antibacterial, Antifungal, and Antioxidant Activities of Safflower Natural Dyes during Flowering. Biomed Res. Int. 2014, 762397.

- Shilling, M., Matt, L., Rubin, E., Visitacion, M.P., Haller, N.A., Grey, S.F., Woolverton, C.J., 2013. Antimicrobial Effects of Virgin Coconut Oil and Its Medium-Chain Fatty Acids on Clostridium difficile. J. Med. Food 16, 1079–1085. 

- Shimizu, S., Akimoto, K., Shinmen, Y., Kawashima, H., Sugano, M., Yamada, H., 1991. Sesamin is a potent and specific inhibitor of Δ5 desaturase in polyunsaturated fatty acid biosynthesis. Lipids 26, 512–516. 

- Sribalan, R., Kirubavathi, M., Banuppriya, G., Padmini, V., 2015. Synthesis and biological evaluation of new symmetric curcumin derivatives. Bioorg. Med. Chem. Lett. 25, 4282–4286.

- Srivastava, S., Dewangan, J., Mishra, S., Divakar, A., Chaturvedi, S., Wahajuddin, M., Kumar, S., Rath, S.K., 2021. Piperine and Celecoxib synergistically inhibit colon cancer cell proliferation via modulating Wnt/β-catenin signaling pathway. Phytomedicine 84, 153484. 

- Tomeh, M.A., Hadianamrei, R., Zhao, X., 2019. A Review of Curcumin and Its Derivatives as Anticancer Agents. Int. J. Mol. Sci.

- Tovsen, M.L., Bruzell, E., Ferrari, E., Saladini, M., Gaware, V.S., Másson, M., Kristensen, S., Tønnesen, H.H., 2014. Antibacterial phototoxic effects of synthetic asymmetric and glycosylated curcuminoids in aqueous formulations: Studies on curcumin and curcuminoids. LIV. J. Photochem. Photobiol. B Biol. 140, 150–156. 

- Varela-López, A., Giampieri, F., Battino, M., Quiles, J.L., 2016. Coenzyme Q and Its Role in the Dietary Therapy against Aging. Molecules. 

- Veeresham, C., Sujatha, S., Rani, T.S., 2012. Effect of Piperine on the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Glimepiride in Normal and Streptozotocin - Induced Diabetic Rats. Nat. Prod. Commun. 7, 1934578X1200701009. 

- Vuong, L.T., Dueker, S.R., Murphy, S.P., 2002. Plasma β-carotene and retinol concentrations of children increase after a 30-d supplementation with the fruit Momordica cochinchinensis (gac)123. Am. J. Clin. Nutr. 75, 872–879. 

- Wang, J., Liu, Y.-M., Cao, W., Yao, K.-W., Liu, Z.-Q., Guo, J.-Y., 2012. Anti-inflammation and antioxidant effect of Cordymin, a peptide purified from the medicinal mushroom Cordyceps sinensis, in middle cerebral artery occlusion-induced focal cerebral ischemia in rats. Metab. Brain Dis. 27, 159–165.

- Wang, M., Meng, X.Y., Yang, R. Le, Qin, T., Wang, X.Y., Zhang, K.Y., Fei, C.Z., Li, Y., Hu, Y. liang, Xue, F.Q., 2012. Cordyceps militaris polysaccharides can enhance the immunity and antioxidation activity in immunosuppressed mice. Carbohydr. Polym. 89, 461–466. 

- Yaffe, P.B., Power Coombs, M.R., Doucette, C.D., Walsh, M., Hoskin, D.W., 2015. Piperine, an alkaloid from black pepper, inhibits growth of human colon cancer cells via G1 arrest and apoptosis triggered by endoplasmic reticulum stress. Mol. Carcinog. 54, 1070–1085.

- Yang, Y., Wu, X., Wei, Z., Dou, Y., Zhao, D., Wang, T., Bian, D., Tong, B., Xia, Ying, Xia, Yufeng, Dai, Y., 2015. Oral curcumin has anti-arthritic efficacy through somatostatin generation via cAMP/PKA and Ca2+/CaMKII signaling pathways in the small intestine. Pharmacol. Res. 95–96, 71–81. 

- Yeum, K.-J., Russell, R.M., 2002. CAROTENOID BIOAVAILABILITY AND BIOCONVERSION. Annu. Rev. Nutr. 22, 483–504. 

- Yi, L.-T., Li, J., Geng, D., Liu, B.-B., Fu, Y., Tu, J.-Q., Liu, Y., Weng, L.-J., 2013. Essential oil of Perilla frutescens-induced change in hippocampal expression of brain-derived neurotrophic factor in chronic unpredictable mild stress in mice. J. Ethnopharmacol. 147, 245–253. 

- Ying, X., Peng, L., Chen, H., Shen, Y., Yu, K., Cheng, S., 2014. Cordycepin prevented IL-β-induced expression of inflammatory mediators in human osteoarthritis chondrocytes. Int. Orthop. 38, 1519–1526.

- Ying, X., Yu, K., Chen, X., Chen, H., Hong, J., Cheng, S., Peng, L., 2013. Piperine inhibits LPS induced expression of inflammatory mediators in RAW 264.7 cells. Cell. Immunol. 285, 49–54. 

- Yokota, T., Matsuzaki, Y., Koyama, M., Hitomi, T., Kawanaka, M., Enoki-Konishi, M., Okuyama, Y., Takayasu, J., Nishino, H., Nishikawa, A., Osawa, T., Sakai, T., 2007. Sesamin, a lignan of sesame, down-regulates cyclin D1 protein expression in human tumor cells. Cancer Sci. 98, 1447–1453. 

- Zakaria, Z.A., Somchit, M.N., Mat Jais, A.M., Teh, L.K., Salleh, M.Z., Long, K., 2011. In vivo Antinociceptive and Anti-inflammatory Activities of Dried and Fermented Processed Virgin Coconut Oil. Med. Princ. Pract. 20, 231–236. 

- Zemour, K., Labdelli, A., Adda, A., Dellal, A., Talou, T., Merah, O., 2019. Phenol Content and Antioxidant and Antiaging Activity of Safflower Seed Oil (Carthamus Tinctorius L.). Cosmetics. 

- Zhao, T.T., Shin, K.S., Park, H.J., Yi, B.R., Lee, K.E., Lee, M.K., 2017. Effects of (−)-Sesamin on Chronic Stress-Induced Anxiety Disorders in Mice. Neurochem. Res. 42, 1123–1129. 

- Zhao, Y., Wang, Q., Jia, M., Fu, S., Pan, J., Chu, C., Liu, Xiaoning, Liu, Xuebo, Liu, Z., 2019. (+)-Sesamin attenuates chronic unpredictable mild stress-induced depressive-like behaviors and memory deficits via suppression of neuroinflammation. J. Nutr. Biochem. 64, 61–71. 

- Zhou, X.-J., Yan, L.-L., Yin, P.-P., Shi, L.-L., Zhang, J.-H., Liu, Y.-J., Ma, C., 2014. Structural characterisation and antioxidant activity evaluation of phenolic compounds from cold-pressed Perilla frutescens var. arguta seed flour. Food Chem. 164, 150–157. 

- Zhou, X., Luo, L., Dressel, W., Shadier, G., Krumbiegel, D., Schmidtke, P., Zepp, F., Meyer, C.U., 2008. Cordycepin is an Immunoregulatory Active Ingredient of Cordyceps sinensis. Am. J. Chin. Med. 36, 967–980. 

- Zicker, M.C., Silveira, A.L.M., Lacerda, D.R., Rodrigues, D.F., Oliveira, C.T., de Souza Cordeiro, L.M., Lima, L.C.F., Santos, S.H.S., Teixeira, M.M., Ferreira, A.V.M., 2019. Virgin coconut oil is effective to treat metabolic and inflammatory dysfunction induced by high refined carbohydrate-containing diet in mice. J. Nutr. Biochem. 63, 117–128.