สารออกฤทธิ์ที่ได้จากการสกัดจากธรรมชาติ และสมุนไพร

 

1) น้ำมันงาขี้ม้อน (Perilla seed oil)

 • ชื่อสามัญ งาขี้ม้อน Perilla
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Perilla frutescens (L.) Britton จัดอยู่ในวงศ์ LAMIACEA

สารออกฤทธิ์สำคัญ Omega-3 fatty acids, Polyphenols และ Flavonoids

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial activity)
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
  • ฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้า (Anti-depressant effect)
 

 

 

 2) น้ำมันงาดำ (ฺBlack sesame oil)

 • ชื่อสามัญ งาดำ Black Sesame Seeds
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesamum indicum L. จัดอยู่ในวงศ์งา PEDALIACEAE

 สารออกฤทธิ์สำคัญ Sesamin

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านภาวะไขมันในเลือดสูง (Anti-hyperlipidemia activity)
  • ฤทธิ์ต้านมะเร็งและสารก่อมะเร็ง (Anticancer and Anticarcinogenic activities)
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
  • ฤทธิ์ควบคุมการก่อเกิดภูมิแพ้ (Immunomodulatory activities)
  • ช่วยลดความดันโลหิต (Antihypertensive effect)
  • ช่วยควบคุมความผิดปกติจากการวิตกกังวล (Anxiety disorders)
 

 

 

 3) น้ำมันมะพร้าว (ฺCoconut oil)

 • ชื่อสามัญ มะพร้าว Coconut
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera  L.var. nucifera จัดอยู่ในวงศ์ PALMAE

สารออกฤทธิ์สำคัญ Medium chain fatty acids (MCFAs) และ Polyphenols

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
  • ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Antimicrobial activity)
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
  • ฤทธิ์ต้านเบาหวาน (Antidiabetic activity)
  • ฤทธิ์ต้านภาวะไขมันในเลือดสูง (Anti-hyperlipidemia activity)
 

 

 

 4) น้ำมันดอกคำฝอย (ฺSafflower oil)

 • ชื่อสามัญ คำฝอยSafflower
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Carthamus tinctorius L. จัดอยู่ในวงศ์COMPOSITAE ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกันกับเก๊กฮวย

สารออกฤทธิ์สำคัญ Coumarins, Flavonoids และ Fatty acids

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
  • ฤทธิ์ช่วยชะลอวัย (Anti-aging activity)
 

 

 

5) น้ำมันฟักข้าว (ฺGac oil)

 • ชื่อสามัญ ฟักข้าว Gac fruit
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spren.จัดอยู่ในวงศ์ CUCURBITACEAE

สารออกฤทธิ์สำคัญ Carotenoids และ Flavonoids

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • เป็นสารสำคัญตั้งต้นสำหรับการสร้างวิตามินเอ (Provitamin A)
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
  • ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Anticancer)
 

 

 

6) โคเอนไซม์ คิว10 (ฺCoenzyme Q10)

 • ชื่อสามัญ Coenzyme Q10
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ 2,2- dimethoxy-5-methyl-6-decaprenyl benzoquinone

สารออกฤทธิ์สำคัญ Ubiquinone

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ช่วยชะลอวัย (Anti-aging activity)
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (Immune Improvement)
 

 

 

7) สารสกัดมะขามป้อม (Malacca tree powder)

 • ชื่อสามัญ มะขามป้อม Emblic myrablan, Malacca tree
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica L.จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE

  สารออกฤทธิ์สำคัญ Fatty acids, Flavonoids และ Alkaloids

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Anticancer)
  • ฤทธิ์ต้านเชื้อรา (Antifungal activity)
  • ฤทธิ์ต้านเบาหวาน (Antidiabetic activity)
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
 
 

8) สารสกัดงาดำ (Black sesame powder)

 • ชื่อสามัญ งาดำ Black Sesame Seeds
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesamum indicum L. จัดอยู่ในวงศ์งา PEDALIACEAE

  สารออกฤทธิ์สำคัญ Sesamin

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านภาวะไขมันในเลือดสูง (Anti-hyperlipidemia activity)
  • ฤทธิ์ต้านมะเร็งและสารก่อมะเร็ง (Anticancer and Anticarcinogenic activities)
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
  • ฤทธิ์ควบคุมการก่อเกิดภูมิแพ้ (Immunomodulatory activities)
  • ช่วยลดความดันโลหิต (Antihypertensive effect)
  • ช่วยควบคุมความผิดปกติจากการวิตกกังวล (Anxiety disorders)
 

 

 

 

9) สารสกัดขมิ้นชัน (Turmeric powder)

 • ชื่อสามัญ ขมิ้น หรือ ขมิ้นชัน Turmeric
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L. จัดอยู่ในวงศ์ขิง ZINGIBERACEAE

  สารออกฤทธิ์สำคัญ Curcuminoid

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Anti-cancer)
  • ฤทธิ์ต้านกรดและฤทธิ์ต้านข้ออักเสบ (Anti-acidogenic and Anti-arthritic activities)
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
  • ฤทธิ์ปกป้องการตายของเซลล์ประสาท (Neuroprotective effects)
  • ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และไวรัส (Antimicrobialand Antiviral activities)
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม (Bioenhancers)
 

 

 

10) สารสกัดพริกไทยดำ (Black Pepper powder)

 • ชื่อสามัญ พริกไทยดำ Black Pepper
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper nigrum L. จัดอยู่ในวงศ์ขิง PIPERACEAE

  สารออกฤทธิ์สำคัญ Piperine

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม (Bioenhancers)
  • ฤทธิ์ควบคุมและต้านการก่อเกิดภูมิแพ้ (Immunomodulatory and Anti-allergic effects)
  • ฤทธิ์ต้านเบาหวาน (Antidiabetic activity)
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
  • ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Anti-cancer)
 

 

 

11) สารสกัดถังเช่า (Cordyceps sinensis powder)

 • ชื่อสามัญ ถั่งเช่า Chong cao, Dong chong xia cao
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyceps sinensis จัดอยู่ในวงศ์ขิง PIPERACEAE

  สารออกฤทธิ์สำคัญ Cordycepin

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
  • ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
  • ฤทธิ์ต้านเชื้อรา (Antifungal activity)
  • ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Anticancer)
 

 

 

 

12) สารสกัดส้มสัทซึมะ (Satsuma orange extract)

 • ชื่อสามัญ ส้มสัทซึมะSatsuma orange
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus reticulate blanco

  สารออกฤทธิ์สำคัญ Polyphenols, Flavonoids

 • ฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)