ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้

 

อะไร คือ ปัญหาและความท้าทาย เมื่อต้องใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ทราบกันหรือไม่ว่า...ในความเป็นจริงร่างกายไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบธรรมชาติที่กินเข้าไปได้เต็ม 100% ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ (ทั้งพืชและสัตว์) มักจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และแข็งแกร่ง เพื่อทำหน้าที่กักเก็บและป้องกันสารออกฤทธิ์สำคัญไว้ภายในทำให้ร่างกายไม่สามารถย่อยเพื่อนำออกมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด แม้จะมีการพัฒนากระบวนการสกัดเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ที่เข้มข้นขึ้นออกมาจากวัตถุดิบแล้วก็ตาม แต่ทว่าปัญหาไม่ได้จบแค่นั้น เพราะสารออกฤทธิ์สำคัญที่ถูกสกัดออกมา ก็สูญเสียสภาพ และถูกทำลายโดยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างง่ายดาย และถึงแม้จะเป็นสารสกัดแล้ว ก็มิได้แปลว่า ระบบดูดซึมอาหารของร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้ 100 % เสมอไป ในที่สุด ส่วนที่ไม่ถูกดูดซึมไปใช้ ก็จะถูกร่างกายกำจัดทิ้ง อย่างน่าเสียดาย ดังนั้นจะเห็นว่า สารสกัดต่างๆ แม้คุณภาพดีแค่ไหน ก็อาจไร้ประสิทธิภาพ หากขาดเทคโนโลยีที่เป็นตัวพา ที่จะทำหน้าที่ช่วยให้ซึมผ่านผิวหนัง (สำหรับเครื่องสำอาง) หรือดูดซึมผ่านลำไส้ (สำหรับเป็นอาหารหรือยา)

เทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนาโนเพื่อการนำส่งในร่างกาย ช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดนี้ได้อย่างไร

เทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนาโน คือ กระบวนการกักเก็บสารสำคัญให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเทคนิคเฉพาะ และย่อขนาดให้มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เพื่อให้สารถูกส่งเข้าไปในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น โดยที่ไม่เกิดการเสื่อมสภาพหรือสลายตัวไปก่อน ซึ่งปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ทั้งในวงการวิชาการและอุตสาหกรรมว่า เทคโนโลยีตัวพาระดับนาโน คือ กุญแจสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์จากสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งภายหลังที่มีการสกัดให้เข้มข้นแล้วจะถูกเปลี่ยนรูปให้ถูกห่อหุ้มในตัวพา

การห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ต่างๆ ไว้ด้วยระบบนำส่งระดับนาโนหรืออนุภาคนาโนมีประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การป้องกันสารออกฤทธิ์จากการถูกทำลายหรือย่อยสลายจากสภาวะที่รุนแรง สามารถช่วยลดรสชาติสีและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ การช่วยให้สารออกฤทธิ์สำคัญที่ถูกห่อหุ้มคงสภาพ สามารถเพิ่มระยะเวลาในการจัดเก็บให้ยาวนานขึ้น ช่วยควบคุมการปลดปล่อยและเพิ่มความแม่นยำในการนำส่งสารสำคัญสู่เป้าหมาย และช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถลดผลข้างเคียงของยาบางชนิดที่มีความเป็นพิษ หรือก่อให้เกิดอาการระคายเคืองลงได้ ฯลฯ