Promotion Set B

รหัสสินค้า : PT-0002

ราคา

2,800.00 ฿


3,570.00 ฿

 (-22%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,800.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คัดสรรเมล็ดงาดำ ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์บนเทือกเขาสูง ผ่านกระบวนการผลิตแบบปราณีตปลอดเคมี ผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจนได้งาดำสกัดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดใน การบำรุง, บรรเทา,รักษา,ฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆให้ดีขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ


SET นี้ประกอบด้วย

เมล็ดงาดำสกัด 500 mg 100 แคปซูล จำนวน 2 กล่อง

แถมฟรี

เมล็ดงาดำสกัด 500 mg 32 แคปซูล จำนวน 1 ขวด